Regler og vilkår

Nedenstående for du et indblik i de gældende regler og vilkår for brug af Bingobyen.dk.

1. Regler

Ved at benytte denne side accepterer du samtidig nedenstående regler og vilkår, der er tilknyttet hjemmesiden og accepterer, at du selv er ansvarlig for at overholde lokale såvel som nationale regler og vilkår på området. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse betingelser, kan du ikke benytte dig af siden. Bemærk ligeledes at alt materiale på siden er beskyttet af gældende copyright og trade mark regler.

2. Brugerlicens

Det er lovligt at downloade en midlertidig kopi af materiale fra Bingobyen.dk (enten information eller software), men kun til privat, ikke-kommerciel visuel brug. Dette er en licenstilladelse, ikke en overdragelse af ejerskab. Derfor må du som bruger ikke:

 1. ændre det kopierede materiale;
 2. bruge materialet til nogen former for kommerciel brug eller offentliggørelse (kommerciel såvel som ikke-kommerciel);
 3. forsøge at omdanne eller lagre software data gennem reverse engineering fra Bingobyen.dk;
 4. fjerne nogen former for copyright eller ejerskabsnotitser fra materialet;
 5. eller overføre materialet til en anden person eller kopiere det til andre servere.

Denne licens afgør med det samme, hvorvidt du på noget tidspunkt forbryder dig mod disse betingelser og kan blive afgjort af Bingobyen på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvis ovenstående vilkår ikke overholdes i forhold til både materiale og licens vil det bliver dig pålagt at destruere al kopieret materiale, downloadet elektronisk såvel som udprintet format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Bingobyen.dk fremstår som det gør. Bingobyen kan ikke give nogen garantier, hverken eksplicit udtrykt eller indikeret, og hermed fraskrives alle andre garantier, inklusiv uden undtagelse indikerede garantier og salgsbetingelser, tilpasset et specielt formål, eller ikke-krænkende indhold eller andre krænkelser af rettigheder.
Endvidere giver Bingobyen ikke nogen forsikring eller garantier i forhold til nøjagtighed, resultater eller pålidelighed i brugen af materialer fra henholdsvis hjemmesiden og til andet relateret materiale eller links tilknyttet siden.

4. Begrænsninger

I intet omfang er Bingobyen eller dets samarbejdspartnerer ansvarlige for nogen former for tab af data eller profit, der skulle ske som resultat af brugen af Bingobyens hjemmeside – også selv Bingobyen eller en autoritet tilknyttet Bingobyen er blevet påpeget muligheden for en sådan hændelse mundtligt eller skriftligt. Da enkelte juridiske direktiver ikke tillader begrænsning på visse garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader såvel som for tilfældigt opståede problemer, gælder disse begræsninger ikke nødvendigvis for alle brugere.

5. Revision & Errata

Materiale på Bingobyens hjemmeside kan inkludere tekniske, skriftlige eller visuelle fejl. Bingobyen giver ingen garanti for at materiale på siden er korrekt, fuldført og opdateret. Bingobyen har ret til at foretage ændringer på siden på et hvilket som helst tidspunkt, uden yderlig varsel. Samtidig forpligter Bingobyen sig ikke til at holde materialet opdateret.

6. Links

Bingobyen har ikke gennemgået alle interne og eksterne links tilknyttet siden og er ikke ansvarlig for indhold på andre eksterne sider med indgående links. Brugen af links fra og på andre sider kræver ikke godkendelse af Bingobyen. Brug af en sådan hjemmeside tilknyttet links er på brugerens eget ansvar.

7. Ændringer i Regler og Vilkår

Bingobyen har ret til at ændre disse regler og vilkår for brug af hjemmesiden uanset tidspunkt og uden yderlig varsel. Ved brug af denne hjemmeside accepterer du samtidig den nuværende version af sidens Regler og Vilkår for brug.

Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor ser du i det følgende vores fortrolighedspolitik, så du får et overblik over, hvordan vi samler, benytter, kommunikerer, videreformidler og generelt gør brug af privat information.

 • Før eller under indsamlingen af personlige oplysninger vil vi gøre det klart, til hvilket formål informationen skal benyttes.
 • Vi vil udelukkende indsamle og benytte personlige oplysninger på baggrund af i sammenhæng nævnte formål, med mindre vi modtager yderligere accept fra den pågældende eller der af loven påkræves yderligere information og brug af denne.
 • Vi beholder kun personlige oplysninger, så længe, der er behov for det for at opfylde formålet.
 • Vi indsamler på lovlig og retfærdig vis informationen og kun med velvidende eller accept fra den pågældende person.
 • Der skal være et formål med hentningen af den personlige data og det skal være en nødvendighed for at kunne opfylde formålet. Samtidig skal oplysningerne så vidt muligt være korrekte, fuldførte og opdaterede.
 • Vi beskytter personlig data med sikkerhedsmæssige konstellationer mod tab eller tyveri, såvel som uautoriseret adgang, offentliggørelse, kopiering, brug eller modifikation.
 • Vi vil sørge for at der altid er tilgængelig information om vores politik og brug af personlige oplysninger.

Vi er engagerede i at drive Bingobyen.dk ud fra ovenstående politik for at sikre at personlige oplysninger forbliver sikre og fortrolige.